Đã hoàn thành

131572 Components Install (Fedora)

project budget: $50.00 USD

these components need to be installed on 2 Virtual Dedicated Servers (Fedora 4/5)

FFmpeg ([url removed, login to view])

Mplayer + Mencoder ([url removed, login to view])

Flv2tool ([url removed, login to view])

Libogg + Libvorbis ([url removed, login to view])

LAME MP3 Encoder ([url removed, login to view])

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: fedora, Components, mplayer mencoder, ffmpeg mencoder flvtool2, mencoder virtual, media encoder, mplayer install ffmpeg, net mplayer, mplayer net, media project net, net ffmpeg, mencoder mplayer ffmpeg flvtool2, install media, mp3 downloads, lame ffmpeg, ffmpeg flvtool2 mplayer, ffmpeg flvtool2 mencoder mplayer, fedora virtual, mplayer, mencoder ffmpeg lame fedora

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét )

ID dự án: #1877741

Được trao cho:

sbci

Please check PMB.

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0