Đang Thực Hiện

translation english to spanish and german

Đã trao cho:

ihero

Hi , Let's start !! Ihero

$95 USD trong 3 ngày
(267 Đánh Giá)
7.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

oswaldo

Spanish-English-Spanish translator ready to work! Please check your PM for details. Thanks!

$30 USD trong 1 ngày
(132 Đánh Giá)
6.8