Đã hoàn thành

Translation HU

Translation HU as discussed - file for translation will be uploaded under Files tab once the project is accepted from both sides.

Other freelancers do not bid on this!

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: translation for freelancers, freelancers translation, translation freelancers, dvdvdv, translation translation, discussed translation, bid design project letter, translation tab, bid freelancer project program coding, bid computer project, bid accounting project, bid hours project web design, bid internet project, bid graphics project, bid joomla project, bid show project, bid seo project

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Martin, Slovakia

Mã Dự Án: #1723990

Đã trao cho:

RaiszaPergajeva

I am here :)translation HU as agreed.

$38 USD trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
4.6