Install and assist Kazoo 2600hz system

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Kazoo 2600hz system

FreeSwitch Kĩ thuật viễn thông VoIP

ID dự án: #14301008

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình $36/giờ cho công việc này

aqsyounas

Hi, i have developed multiple apps using kazoos api and am fully understand the internal architecture of kazoo. Deploying on multiple servers. Please contact for further discussion.

$44 USD / giờ
(28 Nhận xét)
6.1
subbareddy592

A proposal has not yet been provided

$41 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0