Đã Hủy

Small Add to shooping cart funtionality

I have a simple html page with 4 items, need to add cart facility with client side validation of forms.

its very simple project.

Check html home page design: [url removed, login to view]

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: cart html, small validation, html shopping cart design, small website shopping, small client, shopping cart html design, shopping cart design html, check html, shopping cart html page, add items, website add shopping, project simple cart, html project small, cart page design, add validation html, simple project shopping cart, cart simple design, website design add cart, project html small, cart forms, add website forms, design client forms, simple cart html, add cart website, html cart

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chittagong, Bangladesh

Mã Dự Án: #1060881

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

GoldenEye008

Hello. Would you check PM? Thanks.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0