Đã Đóng

Làm web kinh doanh du lịch

9 freelancer chào giá trung bình$165 cho công việc này

(145 Nhận xét)
6.3
(162 Nhận xét)
6.1
Honeytech92

Xin chào, tôi vừa đọc yêu cầu công việc của bạn và hiểu bạn đang tìm kiếm điều gì và xen kẽ là thảo luận thêm. Tôi là nhà phát triển trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động cấp cao với nhiều kinh nghiệm trong l Thêm

$80 USD trong 10 ngày
(15 Nhận xét)
5.5
andrvarabei

Hello, Dear! I have enough skill and 7+ years experience with Reactjs. I can start right away. I want to discuss for this project in detail. Please send a message to discuss more regarding this project. Best Regards.

$140 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
5.4
prityweb14

Hi,I’m Certified Expert I am very interested in this project I’m having 7+ years of experience in IT Industry can u please discuss in details. we always work for client satisfaction so please initiate chat as soon as p Thêm

$222 USD trong 8 ngày
(25 Nhận xét)
5.7
novikovyaroslavd

Hi there Core php & Laravel & React.js & Vue.js expert here if you choose me you can save your time and money I'm quite familiar with Eloquent(ORM) in laravel As a professional with over 9 years of experience in websit Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.3
yevhenvzlom

Dear, I am a senior developer with a passion for React with 5 years of experience. Knowledges/Experiences/Favorites: - ReactJS/Redux/React Native/NextJS/GatsbyJS - TypeScript/Webpack - MV* architecture based developm Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
maksimBal

Hello dear. I have a lot of experience with React.js. I am very interested in this. I have over 5 years experience in Redux, React-native, Material-UI, Ant Design, Semantic UI In this period, I have developed many pro Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyenvuvk123

Liên hệ ..........................thư điện tử của tôi.................................................

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0