Xây dựng website

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần người hợp tác xây dựng website support khách hàng và quản lý dữ liệu ( văn bản )

Thiết kế trang web PHP MySQL

ID dự án: #33729740

Về dự án

42 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

42 freelancer chào giá trung bình$2085 cho công việc này

gursukh

Hi I can help you with the website development. I read through the job details extremely carefully and I am confident I can exceed your expectations. I have long experience with right skills to work on this project. I Thêm

$1555.56 AUD trong 7 ngày
(437 Nhận xét)
7.8
gahisharma

Hi, Hope you are doing well. We are a much expertise group of iOS, Android, Website developers, and Designers. We have developed Native Apps for various concepts like: #E-commerce, #Social Network, #Chat App - Voice Thêm

$2250 AUD trong 7 ngày
(38 Nhận xét)
7.8
vbcool7

I have more than 7+ years experience in React js, Angular, Node js, PHP, CI, Laravel, and its CMS. I am very comprehensive with WordPress, Magento, Woo Commerce, Php, Mysql, Html, CSS, JavaScript, Jquery, and Ajax.

$1500 AUD trong 25 ngày
(20 Nhận xét)
7.0
vbtise

Các chuyên gia WordPress đã sẵn sàng để tạo ra một trang web tuyệt vời .. Theo hiểu biết của tôi, Bạn Cần một cộng tác viên để xây dựng trang web hỗ trợ khách hàng và quản lý dữ liệu. Hoàn hảo! Bạn đang ở đúng nơi! C Thêm

$2250 AUD trong 7 ngày
(86 Nhận xét)
7.7
Sunita0610

Xin chào, Tôi có thể thực hiện dự án phát triển Trang web Full stack của bạn và tôi đã đọc mô tả dự án của bạn và trước đây tôi đã làm việc trên các dự án tương tự nên tôi sẽ dễ dàng thực hiện dự án của bạn theo yê Thêm

$3000 AUD trong 30 ngày
(200 Nhận xét)
7.3
anastasbestdew

Hi There, Wishing you a splendid day. After going through your project details, I am interested to work on it. I have proven experience on HTML5 Css3, AngularJs 1-8, ReactJS, Node.JS, Vue.JS, flutter, Firebase, Laravel Thêm

$2500 AUD trong 7 ngày
(24 Nhận xét)
6.1
jorgenc223

Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ buidl website để hỗ trợ khách hàng và quản lý dữ liệu một cách hoàn hảo nhất. Bạn nào có tài liệu hay thiết kế thì cho mình xem với nhé.

$1500 AUD trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
6.0
masterminds7860

Hi there, I have gone through your project details "Xây dựng website" and I can surely set up a Clean & Professional & Responsive website. I have not attached my previous work as site does not allow. Hit the chat butt Thêm

$1500 AUD trong 7 ngày
(41 Nhận xét)
6.1
Alimobi

Hello sir i am expert web developer having experience of more than 5 years . I am reliable and fast service provider also flexible with budget because i want long term relation with clients. Kindly contact me back for Thêm

$1500 AUD trong 6 ngày
(28 Nhận xét)
5.0
valisergi337

Yes! It is easy, I can do on time I have Read All Project details and descriptions regarding 'Xây dựng website'. I will save your time by letting my work speak for you. I’m sure I can fully satisfy your requirements w Thêm

$2250 AUD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
3.9
vladyslavbutsei8

Hi! I have reviewed your task and I dare say that I am ready to start right now. I have read your project description and assure you that I am a perfect fit for this job because i have worked on similar projects. I am Thêm

$1500 AUD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
3.0
Andreiivanchik

Hello! Customer satisfaction is my greatest pleasure! I can work full-time, 8 hours per day, 18 days per month. Your job is very interesting and I can do it on time. I have more than 5 years experiences. I wanna discu Thêm

$2250 AUD trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
2.0
kravayou

Hi, I am Yurii from US and I have been working with Web development for the last 10 years now. I feel very interested about your project description and I think I am the good fit for your project. We can continue to ta Thêm

$2200 AUD trong 20 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
designs24techart

Hello I can see you want to build responsive and user friendly WordPress Xây dựng website. I have a good hand in WordPress Theme customization, WordPress Installation, Plugin Installation, custom Site Layout, Site Desi Thêm

$1500 AUD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
jayshreepatil131

Hola! Good day! As you require website designing and logic implementation skills, I am glad to inform you that we have a team who is highly skilled on graphics designing, web designing, PHP. mySQL and many more. We c Thêm

$3000 AUD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0