Đã Đóng

Xây dựng website

Cần người hợp tác xây dựng website support khách hàng và quản lý dữ liệu ( văn bản )

Kĩ năng: Thiết kế trang web, PHP, MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #33729740

43 freelancer chào giá trung bình$2089 cho công việc này

(100 Nhận xét)
9.7
(309 Nhận xét)
9.0
(1014 Nhận xét)
9.2
(404 Nhận xét)
9.0
(158 Nhận xét)
8.8
(238 Nhận xét)
9.1
ykarora26

Hello sir, You are looking for Xây dựng website . I have read your job description and assure you that I am a perfect fit for the job. I am a senior Designer & Developer having 9+ years of experience in web developmen Thêm

$1500 AUD trong 7 ngày
(352 Nhận xét)
8.0
(297 Nhận xét)
8.2
gursukh

Hi I can help you with the website development. I read through the job details extremely carefully and I am confident I can exceed your expectations. I have long experience with right skills to work on this project. I Thêm

$1555.56 AUD trong 7 ngày
(423 Nhận xét)
7.8
einnovention

Hi there! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this project of Xây dựng website .I will do it in a professional way.I have more than 7 year experience with this work.I read your requiremen Thêm

$2650 AUD trong 28 ngày
(195 Nhận xét)
7.6
(265 Nhận xét)
7.6
gahisharma

Hi, Hope you are doing well. We are a much expertise group of iOS, Android, Website developers, and Designers. We have developed Native Apps for various concepts like: #E-commerce, #Social Network, #Chat App - Voice Thêm

$2250 AUD trong 7 ngày
(38 Nhận xét)
7.8
Walkingdreams

Hello, I have Skills in PHP, WordPress(CMS), Woo-Commerce, HTML5/CSS3, JavaScript, Bootstrap, PSD to HTML, Website design, CSS, Responsive and Interactive Website, CI and Laravel, Google APIs, Shopify, Graphic Design, Thêm

$2250 AUD trong 7 ngày
(150 Nhận xét)
7.5
vbtise

Các chuyên gia WordPress đã sẵn sàng để tạo ra một trang web tuyệt vời .. Theo hiểu biết của tôi, Bạn Cần một cộng tác viên để xây dựng trang web hỗ trợ khách hàng và quản lý dữ liệu. Hoàn hảo! Bạn đang ở đúng nơi! C Thêm

$2250 AUD trong 7 ngày
(84 Nhận xét)
7.7
Sunita0610

Xin chào, Tôi có thể thực hiện dự án phát triển Trang web Full stack của bạn và tôi đã đọc mô tả dự án của bạn và trước đây tôi đã làm việc trên các dự án tương tự nên tôi sẽ dễ dàng thực hiện dự án của bạn theo yê Thêm

$3000 AUD trong 30 ngày
(198 Nhận xét)
7.3
vbcool7

I have more than 7+ years experience in React js, Angular, Node js, PHP, CI, Laravel, and its CMS. I am very comprehensive with WordPress, Magento, Woo Commerce, Php, Mysql, Html, CSS, JavaScript, Jquery, and Ajax.

$1500 AUD trong 25 ngày
(20 Nhận xét)
6.7
(78 Nhận xét)
6.8
(104 Nhận xét)
6.4
jorgenc223

Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ buidl website để hỗ trợ khách hàng và quản lý dữ liệu một cách hoàn hảo nhất. Bạn nào có tài liệu hay thiết kế thì cho mình xem với nhé.

$1500 AUD trong 10 ngày
(11 Nhận xét)
5.7
masterminds7860

Hi there, I have gone through your project details "Xây dựng website" and I can surely set up a Clean & Professional & Responsive website. I have not attached my previous work as site does not allow. Hit the chat butt Thêm

$1500 AUD trong 7 ngày
(39 Nhận xét)
6.0