Hình đại diện của WassimWassim
@WassimWassim
Cờ của Algeria Sétif, Algeria
Làm thành viên từ 6 tháng 6, 2014
1 Đề xuất

WassimWassim

Trực tuyến Ngoại tuyến
Founder, and Lead Game Developer & Designer at Jana Games Studios +7 Years of Game Development Experience +5 Years of Game Design Experience Experience in Film-making & Audio Visual
$12 USD/hr
6 nhận xét
4.2
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 27%Đúng hạn
 • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

 • hình của Ouhannou Y. Project for Seifeddine Wassim H. -- 2 $20.00 USD

  “Great at Unity and Game Development, Fixed all bugs, Good at communication, Would hire again recommended!”

 • hình của Ouhannou Y. fix code bug $15.00 USD

  “Great at Game Development and Bug Fixing, Good at Communication, Totally recommend!”

 • hình của Kayi Unity Map Bauer €150.00 EUR

  “he did it very quickly and very well 5 stars :) just fine”

 • hình của Marius P. 3d baloon shooter in unity 2018.1.3f1 (64-bit) €100.00 EUR

  “thank you a lot!!!!!”

 • hình của Ken D. Reskin a simple Unity game $25.00 USD

  “Amazing work in a short time frame. I would definitely recommend working with.”

 • hình của Hamza K. Mobile Game Development $900.00 USD

  “Really Great for working on things like Mobile Apps or Video Game development! Great for every budget! Great at communicating and is professional.”

Trải nghiệm

IT Manager

Jul 2017

IT Manager at Watania Media

Audio Visual Technician

Jul 2017

Audio Visual Technician at Watania TV

Helpdesk & Installation Technician

Jun 2015 - Dec 2016 (1 year)

Helpdesk & Installation Technician

Founder, President, Lead Game Developer & Designer

Aug 2014

The Indie Game Development Studio based in Algeria was Founded the 13th August 2014 by Seifeddine Wassim Haddar... Games made by us: Simple Point The Rootkit 1.0 Justice Seeker Incompatible Rally The Rootkit 1.1 SpaceLab 42 Hidden Spirits Unconscious Subject 80

Giáo dục

Master Class - Audio Visual Technician

2016 - 2017 (1 year)

Bằng Cấp

Best Graphics (2018)

GCCDZ

Jana Games Studios won the Best Graphics Award in GCCDZ 1st Edition at 2018 The game project Jana Games Studios participated with was Justice Seeker with the theme of Justice

3rd Place (2019)

Algeria Game Challenge

Jana Games Studios won the 3rd Place Award in AGC9 at 2019 The game project Jana Games Studios participated with was Unconscious the First Person Interactive Narrative

3rd Rank (2019)

Game Zanga

Jana Games Studios won the 3rd Rank in the biggest MENA Game Jam, Game Zanga at 2019 The game project Jana Games Studios submitted was Subject 80 under the theme Parallel Universe

Các xuất bản

The Rootkit

The Rootkit is a MultiChoice Hacking Game! Taking a look inside a virtual electronic world, The Rootkit is full of Thrilling missions, Hard Decisions, and The great 8-Bit World!

Justice Seeker

JUSTICE SEEKER IS AN AWARD WINNING FIRST PERSON DETECTIVE GAME GIVING NEW THEME TO THE PLAYER COMBINING A LOT OF PAST DETECTIVE GAMES INTO THIS NEW GENRE.

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  100%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự