Find Jobs
Hire Freelancers

Cùng Freelancer
hiện thực ý tưởng

Tìm thấy cảm hứng cho ý tưởng tiếp theo của bạn
Chi phí illustration
và mất 3 ngày
$200 USD

Cùng Freelancer
hiện thực ý tưởng

Hero Image
Chi phí illustration
và mất 3
$200 USD
Đã lâu một item vào bộ sưu tập của mình.
Bạn đã lưu một item vào các bộ sưu tập.
Bạn đã thích item này rồi.
Bạn đã bỏ thích item này rồi.
Đã xảy ra lỗi khi cố gắng thích/bỏ thích mục này. Hãy thử lại.
Bạn đã thích một item

Các ý tưởng tuyển chọn về cho bạn

Công việc tiêu biểu từ các freelancer giỏi nhất của chúng tôi

Các bài viết liên quan

Tìm hiểu mọi thứ về việc xây dựng kinh doanh
Banner bài viết chính
How to come up with a great business idea
Struggling to come up with the best idea? Our exhaustive guide runs through the idea generation process to help you tap into your inner Steve Jobs.
10 phút đọc
10 phút đọc
Hình ảnh bài viết
Funding your startup
26 phút đọc
Hình ảnh bài viết
How to market your startup
31 phút đọc
Hình ảnh bài viết
Corporate branding: What it is and why you need it
7 phút đọc
Hình ảnh bài viết
Funding your startup
Hình ảnh bài viết
How to market your startup
Hình ảnh bài viết
Corporate branding: What it is and why you need it

Kiếm tiền từ việc làm freelance

Các dự án mới nhất
Digital Marketing
$30 – 250 USD
Đã đăng vào 3 phút trước
Please submit a well thought proposal for the following recurring gig: 1.SEO Optimization: Develop and implement effective SEO strategies to ensure entertainment talent agency ranks on the first page of Google for targeted keywords nationally (South Africa), currently not ranking. Conduct keyword research, optimize website content, and collaborate with content creators to drive organic traffic. Monitor and analyze SEO performance, adjusting strategies as needed. 2.Social Media Management: Oversee our social media accounts (Facebook and Instagram). Create engaging, brand-aligned content that resonates with our audience and reflects the unique ethos Schedule regular posts, interact with followers, and manage community engagement. 3.Content Creation and Strategy: Collaborate with the content team to produce high-quality, SEO-friendly content. Develop a content calendar that aligns with marketing goals and industry trends. 4.Analytics and Reporting: Use analytics tools to track campaign performance, providing insights and recommendations for improvement. 5.Regularly report on SEO and social media metrics, demonstrating ROI. Come up with suitable, fair Service level agreements (SLAs) based on this metrics to measure project's success (crucial) 6.Market Research: Stay updated with digital marketing trends, especially in the entertainment industry. Analyze competitors’ strategies and adapt our approach accordingly. NB:Recurring monthly gig.
SEO
Link Building
Content Writing
Instagram Marketing
Thêm +3
giá cố định
24 chào giá
5,0 (2 nhận xét)
Xem thêm
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.