Find Jobs
Hire Freelancers

Cùng Freelancer
hiện thực ý tưởng

Tìm thấy cảm hứng cho ý tưởng tiếp theo của bạn
Chi phí music video project
và mất 16 ngày
$1000 USD

Cùng Freelancer
hiện thực ý tưởng

Hero Image
Chi phí music video project
và mất 16
$1000 USD
Đã lâu một item vào bộ sưu tập của mình.
Bạn đã lưu một item vào các bộ sưu tập.
Bạn đã thích item này rồi.
Bạn đã bỏ thích item này rồi.
Đã xảy ra lỗi khi cố gắng thích/bỏ thích mục này. Hãy thử lại.
Bạn đã thích một item

Các ý tưởng tuyển chọn về music cho bạn

Công việc tiêu biểu từ các freelancer giỏi nhất của chúng tôi

Các bài viết liên quan

Tìm hiểu mọi thứ về music
Banner bài viết chính
Why hiring a musician will make your content sing
Resonate with a wider audience by adding a musician to your team
8 phút đọc
8 phút đọc
Hình ảnh bài viết
Getting a jingle composed for your business
8 phút đọc
Hình ảnh bài viết
How to Hire a Freelance Music Producer
5 phút đọc
Hình ảnh bài viết
Working with a sound engineer
6 phút đọc
Hình ảnh bài viết
Getting a jingle composed for your business
Hình ảnh bài viết
How to Hire a Freelance Music Producer
Hình ảnh bài viết
Working with a sound engineer

Kiếm tiền từ việc làm freelance

Các dự án music mới nhất
Edit podcast episode for upload
₹1.500 – 12.500 INR
Đã đăng vào 3 giờ trước
I am looking for a skilled and experienced editor to edit my podcast episode for upload. The project requires the following: Length of the final edited podcast episode: 30-60 minutes - The editor should ensure that the final episode falls within this time range. Sound effects and music: Not Sure - The client is unsure whether they want any additional sound effects or music added to the podcast. The editor should be open to discussing this option and be able to provide suggestions if needed. Raw podcast recording format: Audio Only - The client has provided an audio-only recording for the project. The editor should be familiar with working with audio files and be able to enhance the overall sound quality. Skills and experience required: - Proficiency in audio editing software and tools - Ability to cut and trim audio files to desired length - Knowledge of adding sound effects and music to enhance the podcast listening experience (if required) - Understanding of audio formats and ability to work with audio-only recordings - Attention to detail and ability to produce high-quality final edited episodes If you have a passion for podcast editing and possess the necessary skills and experience, please submit your proposal for consideration. Format recorded in - Zoom audio, can share the Garageband file if needed Example episode 1 of the show - https://open.spotify.com/episode/5HG1RJgEQ6eMzbSf5zWEoF?si=958907a69e67407f&nd=1
Audio Services
Music
Video Editing
Audio Production
Thêm +3
Tuyển Dụng Viên
giá cố định
25 chào giá
5,0 (2 nhận xét)
Xem thêm
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.