Captcha recognition c3công việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  52,839 captcha recognition c3 công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Tao form search trên web chính Lấy dữ liệu từ form search site khác có captcha

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Code ứng dụng winform Đã kết thúc left

  Project: tải files từ https:// hoadondientu .gdt .gov .vn và phân loại MVC (đề nghị không dùng framework để sau này dễ maintenance, chỉnh sửa vì web thuế rất hay thay đổi nhỏ) MS SQL Express <= 2008 DevExpress <= v19 Visual Studio <= 2019 Miêu tả: User điền usr/pwd và captcha (thông tin đăng nhập để test: usr=<liên hệ>, pwd=<liên hệ>) User chọn thời gian (năm, tháng, từ ngày, đến ngày nếu chọn tháng thì mặc định là ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng) User chọn nơi lưu trữ files Hệ thống sẽ truy cập web, lấy thông in json api phân tích và tải về tất cả file (xml, excel, ...) Ghi lại toàn bộ ...

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Xử lý Captcha Slider Đã kết thúc left

  Cần bạn nào xử lý xác định được vị trí cần đưa mảnh ghép captcha vào. (Removed by Freelancer.com admin)

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Tôi muốn làm app giống áp "Kinh Doanh 5 Phút" Bạn xem app tại link sau: Hãy báo giá cho tôi biết làm app này thời gian bao lâu và bao nhiêu tiền. Cho tôi báo giá trọn gói và báo giá MVP cho áp luôn giúp tôi.

  $1175 (Avg Bid)
  $1175 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Project for Tui H. Đã kết thúc left

  em có thể liên lạc trao đổi với anh về project face recognition được không ạ

  $10 - $10
  $10 - $10
  0 lượt đặt giá

  - Bên mình cần lấy dữ liệu từ website này: , mục đích là load hình ảnh về website của mình => submit lên máy chủ bên đó và nhận dữ liệu trả về. Chi tiết hơn thì mọi người liên hệ mình nhé. [Removed by Freelancer.com Admin]

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Hiện tại mình đang cần người tiếp tục phát truyện cổng truyện online của trang VipTruyen.Vn. Nếu bạn chuyên về...Giá hoàn thành website là 3 triệu đến 5 triệu. Nếu các bạn muốn tham gia vào dự án của mình thì sẽ thảo luận thêm. Yêu cầu của mình là các bạn tiến hành sửa chữa và nâng cấp cổng truyện theo yêu cầu của mình. Các bạn tải bản phác thảo của mình tại: %A3n+Th%E1%BA%A3o+Thi%E1%BA%BFt+K%E1%BA%BF+C%E1%BB%95ng+Truy%E1%BB%87n+Ho%C3%A0n+Ho%C3%A0n+Ch%E1%BB%89nhVipTruyen+%283% Mình đang ở Sài Gòn, nên muốn làm việc với những người ở đây, hoặc ở Đà Nẵn...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  IPTV App Android + iOS for all devices -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...style of the app. It can be minimalist and modern or rich and detailed, depending on the developer's expertise and creative vision. - Experience with adding Live TV, MOVIES, SERIES LIVE WITH EPG, MULTI-SCREEN AND CATCH UP SERVICE And RECORDING LIVE STREAM CAPABILITIES - ABLE TO ADD STALKER MIDDLEWARE WITH MULTIPLE PROFILES ADDING LIST OF IPTV PORTAL URLS AND MAC ADDRESSES WITH ONLINE/OFFLINE RECOGNITION SHOWING WHICH PROFILES ARE ONLINE /OFFLINE FOR EASY USER FRIENDLY EXPIERENCE - Expiry date script - Understanding of streaming technologies and protocols - Ability to create a user-friendly and visually appealing app design - Automatic expiry of content: The app should have a script integration that automatically expires content after a certain period of time. - Streaming IPT...

  $1033 (Avg Bid)
  $1033 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  AI CHATGPT 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...experienced developer who can create an AI ChatGPT virtual assistant for my website. The purpose of this virtual assistant is to provide support and assistance to users. Skills and Experience: - Strong proficiency in artificial intelligence and natural language processing - Experience in developing chatbots or virtual assistants - Familiarity with GPT models and frameworks - Proficiency in voice recognition and text-to-speech technologies - Experience in implementing multilingual capabilities - Knowledge of web development and integration with websites Requirements: 1. Virtual Assistant: The AI ChatGPT should function as a virtual assistant, providing support and assistance to users on my website. 2. Multilingual Capabilities: The AI ChatGPT should be able to communicate in mul...

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Project Title: Help with object detection API (Windows) I am looking for a freelancer who can help me with an error in object detection using Python programming language and the TensorFlow Object Detection API. The main purpose of the object detection in my project is image recognition. Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Experience with the TensorFlow Object Detection API - Strong understanding of image recognition techniques - Knowledge of computer vision and object detection algorithms - Familiarity with Windows operating system

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  AI Expert Needed for Image Recognition Project Using CNN and LSTM I am looking for an AI expert who has knowledge and experience in deep learning models, specifically CNN and LSTM. The purpose of the project is to develop an image recognition model using these models. Skills and Experience Required: - Strong understanding and experience in deep learning models, particularly CNN and LSTM - Proficiency in programming languages such as Python and frameworks like TensorFlow or PyTorch - Experience in image recognition and computer vision projects - Familiarity with data preprocessing and augmentation techniques - Ability to work with large datasets for training the model If you have prior experience in developing image recognition models using CNN and LSTM and ar...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Total Rewards consultant needed for a one-time consultation on retention bonus benchmark saudi market. Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience in total rewards, particularly in the area of recognition and rewards - Proven track record in developing and implementing effective recognition and rewards programs - Strong understanding of the importance of employee motivation and engagement - Ability to provide tailored recommendations based on individual needs and goals - Excellent communication and presentation skills to effectively convey recommendations and strategies

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I am looking for a Python expert who can help me with OMR (Optical Mark Recognition) reading. The project involves reading both multiple choice and checkbox forms using Python. Attachments are just a sample, we have different exam sheet formats. technology is no bar for us we need solution, if possible we also looking .net based solution Skills and experience required: - Strong proficiency in Python programming language - Knowledge of OMR reading techniques and algorithms - Familiarity with OpenCV and/or Pytesseract libraries (although no specific preference is required) - Experience in achieving an accuracy rate of 90-95% for OMR reading If you have expertise in Python and OMR reading, and can deliver accurate results, please reach out to discuss further details of the project.

  $318 (Avg Bid)
  $318 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Looking for Python expert for OMR reading 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Python expert who can help me with OMR (Optical Mark Recognition) reading. The project involves reading both multiple choice and checkbox forms using Python. Attachments are just a sample, we have different exam sheet formats. technology is no bar for us we need solution, if possible we also looking .net based solution Skills and experience required: - Strong proficiency in Python programming language - Knowledge of OMR reading techniques and algorithms - Familiarity with OpenCV and/or Pytesseract libraries (although no specific preference is required) - Experience in achieving an accuracy rate of 90-95% for OMR reading If you have expertise in Python and OMR reading, and can deliver accurate results, please reach out to discuss further details of the project.

  $302 (Avg Bid)
  $302 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  Project Title: Symbol/Emblem Design with potential Additional Pattern Elements I am looking for a talented designer to create a monogram style symbol/emblem for my project. The main purpose of the logo/symbol is brand recognition - the feel should have something similar than Luis Vuitton, Chanel, etc established fashion brands. The symbol/emblem should have a clean but prestige sense, evoking a sense of luxury and classic elegance. I prefer a classic and traditional, but fresh and crispy, style for the design. The symbol should follow the style of the example have with frame with rounded corners. Letters included in the symbol are J and B (in that order). Design can consist &(ampersand), and it is a huge plus if the symbol resembles letter combination of ET. The shape and fe...

  $35 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $35
  77 bài tham dự

  I have a product line that needs a packaging design that will stand out an attention grabber and has the ability to reflect what I’m selling with the design of the packaging across multiple products. More like brand recognition and more uniformly recognizable.

  $76 (Avg Bid)
  $76 Giá đặt trung bình
  94 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can improve the design of my Figma project and convert it into HTML, CSS, and JavaScript within a maximum of 5 days. The ideal candidate should have experience in the following: Specific Requirements: - Clean and well-structured code - Responsive design - Smooth animations and trans...Please note that the type of website we are improving the design for was not specified by the client. Project Timeline: - The client has requested the project to be completed as soon as possible. If you have the necessary skills and experience to meet these requirements, please submit your proposal. Thank you. This is the Figma file

  $480 (Avg Bid)
  $480 Giá đặt trung bình
  101 lượt đặt giá

  Project Title: Mitigating a Carding Attack on We are currently facing a carding attack on our website, http://www.infocusnet.org. This attack involves processing a large number of credit card transactions, resulting in an unusually high rate of declines. Evidenc...includes a basic firewall. Skills and experience required for the job: - Experience in dealing with carding attacks and mitigating their impact. - Knowledge of advanced intrusion detection systems and cybersecurity suites. - Ability to analyze transaction records and server logs for identifying suspicious activity. - Familiarity with implementing additional security measures such as enabling CAPTCHA or similar verification. - Strong understanding of web security best practices to prevent future attacks.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...a proxy from the specific country will be required. Queries will be limited to that particular country. I would like to enable this search module in various places on my website to provide users with the ability to obtain detailed information about vehicles by entering the plate number. Important Notes: The solution must comply with the terms of service of the consulted website. Addressing captcha resolution in the process may be necessary. Effective communication and regular updates are crucial. If you have the necessary experience to tackle this project, I look forward to your proposal! Please include examples of related previous work and any additional details you consider relevant. Budget: I am open to receiving proposals and discussing the budget based on the project�...

  $163 (Avg Bid)
  $163 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá
  Auralia Assignment 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Practice the following topics to prepare for the test. Intervals & Scales - Interval Recognition - 1.3 Chords - Chord Recognition - 2.1 Harmony & Rhythm - Cadences 2.1 Harmony & Rhythm - Cadences 2.2 Harmony & Rhythm - Cadences 2.3 Harmony & Rhythm - Cadences 2.4 Harmony & Rhythm - Chord Progressions 2.1 Harmony & Rhythm - Chord Progressions 2.2 Pitch & Melody - Pitch Dictation - 2.1 Pitch & Melody - Pitch Dictation - 2.2 Rhythm - Rhythm Dictation - 2.1

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Container code recognition 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a developer who can create a container code recognition system that can accurately identify shipping containers and their codes from a video stream. The preferred programming languages for this project are C#, Java, or Python. The system needs to have a high level of accuracy and must be able to recognize container codes with high precision. Skills and Experience: - Proficiency in C#, Java, or Python - Experience in image recognition or computer vision - Strong understanding of container code recognition algorithms - Ability to create a system that can accurately identify shipping containers

  $506 (Avg Bid)
  $506 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá
  Trophy icon Initial letter logo/symbol 2 ngày left

  I am looking for a skilled designer to create an initial letter logo/symbol for my brand. The main purpose of the logo/symbol is brand recognition - the feel should have something similar than Luis Vuitton, Chanel, etc established fashion brands. I prefer a classic and traditional, but fresh and crispy, style for the design. The symbol could have tall square frame with rounded corners. Letters are J and B. Huge plus if the symbol has included &-letter that resembles letters ET. The logo is used in black or white. I am open to suggestions and ideas, but I have a clear vision for what I want. In best cases the logo symbol also work as a part of pattern. For the final logo I need png versions and also pdf and ia versions. Ideal Skills and Experience: - Experience in logo...

  $87 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $87
  862 bài tham dự

  ...solution to enhance resolution specifically related to press-and-hold, respecting website guidelines and security measures. Ideally, explore methods to streamline or eliminate the need within the specified website constraints. Problem statement: Many websites utilize press-and-hold captchas either directly or after user interactions, as depicted in the attached screenshots. We aim to enhance the captcha resolution process while adhering to website guidelines and maintaining security standards. Solution Criteria: Proficiency in utilizing the Selenium/standalone-chrome image within a Docker environment to address challenges. Ensure compliance with website policies and security protocols throughout the development process. Note: We are solely seeking enhancements that align wit...

  $586 (Avg Bid)
  $586 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá

  I need to create a function in C++ that returns the number printed on bingo balls that will be shown by a camera. To do this, you can use OpenCV, AI or whatever you think is best. The project must work in **QT Creator**, which is the IDE we use. Bingo balls can be four different shapes, so I am attaching a .zip with the four models that must be read. Also included in the same .zip file is a video of how the balls can be presented in the camera. The balls can be different colors. Each of the balls has twelve impressions of the number. This ensures that at least one print of the number will appear complete in any position on the ball. I can provide any image/video or any type of visual material of the balls. The program will finally receive the image from a camera and every time a ball appea...

  $507 (Avg Bid)
  $507 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  ...goal is to enable customers to create personalized caricature keychains by uploading their own photo. Project Details: Facial Recognition: The script should automatically identify the head in the uploaded photo. Caricature Generation: Post-recognition, the script needs to convert the face into a caricature matching the style of our existing templates. Webshop Integration: The script must seamlessly integrate with our existing webshop, focusing on user-friendliness. Privacy and Security: The script should adhere to the highest standards of data protection and privacy. What We Are Looking For: Experience in AI, machine learning, particularly in facial recognition and image processing. Strong skills in web development, preferably with experience in e-commerce platfo...

  $1208 (Avg Bid)
  $1208 Giá đặt trung bình
  108 lượt đặt giá

  Ready to pay one lakh (1,00,000) Develop a Sudoku type game with special calculations for mobile (iOS/Android) platform. The game should incorporate mathematical operations, logical reasoning, and pattern recognition. The target age group for the game is company employees. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in mobile game development for iOS/Android platforms - Strong knowledge of Sudoku game mechanics and logic - Experience in implementing mathematical operations, logical reasoning, and pattern recognition in game design - Ability to create an engaging and user-friendly interface for company employees - Understanding of mobile game monetization strategies and in-app purchases

  $1473 (Avg Bid)
  $1473 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...Christmas - for orders above 300 units, we're giving 30% off. Gift them in batches, or one-by-one through the year [Try our offers yourself: ask me for a FREE membership. Saikat Ghosh | ] ************************************************************************************************************* Step # 3: Click on "Submit" (In some cases, you may need to fill up a CAPTCHA verification code Step #4: Repeat for the next real estate agent Step #5: When you reach the end of the page, replace "29" at the end of the URL with "28", you will receive a fresh list of the next 80 agents names Step #6: Replace "28" with "27" when you reach the end of the page, and so on I will receive a copy of evety email automatically, so p...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...Customizability: Users should be able to alter the bot’s character and personality. Audio Capabilities: Voice Output: Users should be able to hear the bot’s responses. Voice Recognition: The bot should be capable of understanding spoken user inputs. Visual Representation: The bot should have a visual avatar or representation, though it doesn't need to recognize the user visually.. Customizability: Users should be able to alter the bot’s style or appearance. Project Scope: GPT Chat Bot, integrated on our website. The project involves the integration of AI GPT technologies for natural language processing, speech recognition and synthesis, memory implementation, and visual avatar design, ensuring a seamless and engaging user experience. The bot should ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Business logo 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  As a personal project, I am looking for someone to create a business logo to help establish brand recognition. I have a general idea of what I want, and I am looking for the freelancer's creativity and suggestions to bring it to life. I need a logo that can invoke a professional and friendly image in order to make a lasting impression on customers. The ideal designer should be experienced in logo and brand identity development with a keen eye for detail. As a result, the proposed logo must be easy to remember, timeless, and memorable.

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  128 lượt đặt giá
  Traditional Annotation India 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...with you. Please provide examples of previous annotation work you have done. We are looking for English speakers who can read & write the text. You will be given images where the boxing needs to be created on the text present in the image and complete the transcription. All the text present in the image should be transcribed with tight boxing. The project is based on Optical Character recognition where the associate needs to identify the text in a given image based on the nativity of the language. Need to have the strong nativity and writing skills Expectations - Expected time/annotation - 25 seconds for drawing box and transcribe - Quality Expectation - 98%+ - Budget - USD 2 - USD 2.5/hour (Average time/annotation should not exceed 30 seconds) to be asked -...

  $10 - $11
  Địa phương Niêm phong NDA
  $10 - $11
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who specializes in Adobe Acrobat for document modification. Skills and experience required: - Proficiency in Adobe Acrobat for editing and modifying documents - Attention to detail and accuracy in making changes to documents - Familiarity with different document formats and ability to convert them into PDFs - Knowledge of OCR (Optical Character Recognition) for scanning and editing text within documents The project does not have a specific deadline, so I am flexible with the timeline. However, I would appreciate timely communication and updates on the progress. If you have experience in document modification using Adobe Acrobat and can deliver high-quality results, please submit your proposal. Thank you.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for an AI expert to develop a face-changing solution for video calls on WhatsApp. I trust your expertise in creating this solution and I have no specific features or functionalities in mind. However, I would like th...required to train the model and apply the effect on a video calls on WhatsApp or Facebook. You can use any tool such as DeepFaceLab to achieve the result as long as it produce the results. You need to guide me from A to Z how to apply the face-changing on video call. Skills and Experience: - Strong background in artificial intelligence and machine learning - Experience in developing facial recognition and manipulation algorithms - Familiarity with face-changing using AI - Ability to work within a tight deadline and deliver high-qualit...

  $496 (Avg Bid)
  $496 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  voice analyst 4 ngày left

  ...Title: Voice Analyst Purpose of the Voice Analysis: - Speech recognition Type of Voice Samples: - Both audio clips and live speech Preferred Language for the Voice Analysis: - English Skills and Experience Required: - Experience in speech recognition technology - Proficiency in analyzing audio clips and live speech - Strong understanding of English language and accents - Knowledge of machine learning and natural language processing algorithms - Ability to develop and implement voice analysis models - Familiarity with voice recognition software and tools Project Details: We are seeking a voice analyst who specializes in speech recognition for criminal defense. The purpose of the analysis is voice recognition that accurately con...

  $30 - $250
  Địa phương
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá
  Trophy icon business van wrap 1 ngày left

  ...designer to create a visually appealing and attention-grabbing van wrap to advertise my business. Purpose of the Van Wrap: - The main goal of the van wrap is to advertise and promote my business. Design Preferences: - I am open to any design ideas and am looking for creative suggestions. - However, I would like the design to incorporate my company's brand colors to maintain consistency and brand recognition. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise with a strong portfolio showcasing previous van wrap designs. - Ability to create eye-catching and professional designs that effectively communicate my business message. - Knowledge of color theory and the ability to utilize colors to create a visually appealing design. - Attention to detail and the ability to c...

  $50 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm
  $50
  76 bài tham dự
  Van Wrap Design 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a talented designer to create a van wrap design that will help with brand recognition for my business. The design will be used on a van and should incorporate specific elements such as colors, logos, and text that I will provide. Skills and experience needed: - Experience in vehicle wrap design, particularly for vans - Strong understanding of branding and the ability to create a design that effectively promotes brand recognition - Proficiency in graphic design software and the ability to create visually appealing and eye-catching designs - Attention to detail to ensure that all specific elements provided by me are included in the design If you have a portfolio of previous vehicle wrap designs or examples of branding work, please include them in your propos...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I am looking for a VoIP developer who can create a VoIP application for my project. The ideal candidate should have experience in developing VoIP applications with the following functionalities: - Call routing and forwarding - Call recording and monitoring - Voice recognition and transcription I have no specific requirements or preferences for the programming language to be used, so the developer can choose the most suitable language for the project. The VoIP application is expected to be used by: - Less than 100 users - 100-500 users - More than 500 users If you have experience in VoIP development and can fulfill the above requirements, please submit your proposal.

  $344 (Avg Bid)
  $344 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...problem in the case is that the probability of picking up a user on the safe route is low, and efficient operation may not be possible. To solve this problem, in this technology, routes with a high probability of picking up users is selected when the sum of the recognition level values of each sensor (ex. camera, millimeter wave radar and LiDAR) mounted on the vehicle is higher than the reference value. This increases the likelihood that the ride-sharing vehicle will pick up many users. Furthermore, since the sensor's recognition level is also higher than the reference level, safety is ensured during the ride. Please search for this technology in this contest. <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese and South ...

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  5 bài tham dự
  PHP Based Form & Condition Based Answer 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a PHP developer to create a stand-alone form with conditional logic based on user input. The ideal candidate should have experience in PHP development and be familiar with form functionality and conditional logic. I'm looking for a Healthcare Survey Form with 29 questions + Captcha based upon user feedback The form should be nicely designed. show progress bar upon each question Each Questions have 3 Answers, Let's say A, B, C The Form Logic - After The Form Submission, the desired result gets displayed & a pdf sent to the user who has submitted the form there should be in total 9 conditions displayed below which have to be implemented & set according to the logic The Logic's are - A> 18 Result Should Trigger X B> 18 ...

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  web developer 4 ngày left

  Job Requirements: We are looking for a skilled web developer to join our team for ...Requirements: We are looking for a skilled web developer to join our team for an exciting project involving the development of a Hollywood smile software. The ideal candidate should have the following qualifications: Skills: -Proficiency in web development, with a strong command of HTML, CSS, and JavaScript. -Experience with 3D modeling technologies, specifically 3js. -Familiarity with facial recognition algorithms and integration. -Strong problem-solving abilities and attention to detail. -Responsive design implementation for optimal user experience across devices. -Ability to collaborate effectively with a multidisciplinary team. -Excellent communication skills and a proactive approach to proj...

  $563 (Avg Bid)
  $563 Giá đặt trung bình
  145 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to create an AI system that accurately counts the number of cars pass...technology or method preference, and the desired accuracy rate of the system is above 90%. Collected data will need to be wirelessly transmitted to the cloud (not necessarily in real time). Ideal skills and experience for this project include: - Strong background in AI development - Proficiency in machine learning and deep learning techniques - Experience with computer vision and image recognition - Ability to work with video data from dash cams - Knowledge of data processing and analysis - Attention to detail and ability to achieve high accuracy rates - Strong problem-solving skills If you have the expertise and skills required for this project, please submit your...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  I am looking for a WordPress expert who can make some modifications to my websit...who can make some modifications to my website. The specific modifications I need are adding captcha to contact forms and updating the wording and signage from summer sale to winter sale. website im getting continous spam to contact form to inbox needs to be done tonight Skills and Experience: - Proficient in WordPress and familiar with its customization options - Experience in adding captcha to contact forms - Knowledge of how to update and modify website content - Attention to detail to ensure accurate changes to wording and signage Timeline: - The modifications need to be completed within less than 24 hours. Please note that I do not have a preference for a specific Captcha prov...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá
  Python and selenium expert. 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Python and selenium expert to assist me with web scraping. Specific Task: - Web scraping Website or Data Source: - Yes, I have a specific website or data source in mind for the web scraping task Complexity of Website: - This question was skipped Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python - Expertise in web scraping using sele...Task: - Web scraping Website or Data Source: - Yes, I have a specific website or data source in mind for the web scraping task Complexity of Website: - This question was skipped Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python - Expertise in web scraping using selenium - Knowledge of different web scraping techniques and libraries - Familiarity with handling login requirements and CAPTCHA challenges in we...

  $126 (Avg Bid)
  $126 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  Seeking a freelancer to assist with obtaining a 501 c3 tax exemption for a non-profit organization. The ideal candidate will have experience in navigating the application process and will be familiar with the necessary documentation and financial records required. Requirements: - Experience in successfully obtaining 501 c3 tax exemptions for non-profit organizations - Knowledge of the application process and the ability to guide the client through it - Familiarity with the necessary documentation and financial records required for the application Skills: - Strong understanding of tax laws and regulations pertaining to non-profit organizations - Attention to detail and ability to accurately prepare and organize financial records - Excellent communication skills to effective...

  $494 (Avg Bid)
  $494 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...an image recognition module for COWs in Gaushala. The module should be based on deep learning technology and deployed on a mobile application platform. The expected accuracy of the module should be more than 90%. Accurate cow identification in a variety of visual media is needed for our project, as is comprehensive data about the cows that are found. The proposed model should be able to provide particular information like: 1. precise cow location in pictures and videos. 2. Delineating and identifying the cow's muzzle. information or features (if possible), like age approximation, breed identification, etc. Skills and Experience Required: - Strong knowledge and experience in deep learning - Proficiency in mobile application development - Expertise in image recogniti...

  $249 (Avg Bid)
  $249 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...in a collection of edited event videos and a well-organized set of photos, separated by people, in digital format. Project Title: Video Editing for New Zealand National Party MP Clips Project Description: I require a skilled video editor to segment a 50-minute video into individual clips featuring specific members of the New Zealand National Party. The original video captures the official recognition and acknowledgment of new ministers in a coalition government involving New Zealand First National and ACT. Scope of Work: 1. Video Segmentation: The freelancer will need to segment the provided 50-minute video into multiple shorter clips. Each clip should feature an individual National Party MP. 2. Specific Instances to Capture: • Instance 1: Each clip must include the m...

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am only interested in professional bids! Good rating and similar feedback work from scrapped ! Scraping numbers and emails from Website! - I am looking for a freelancer who can scrape numbers and emails from Website! ...Website! - I am looking for a freelancer who can scrape numbers and emails from Website! - Just scraping numbers and emails ! - The data should be delivered in a format other than TXT file or CSV ! Arranged one bellow other ! - Ideal skills and experience for this job include web scraping, data mining, and proficiency in the specified data delivery format. - After a certain number of views ads, the captcha may appear! Here, it is important to know what to do so that the application continues to scan! You must have professional knowledge. More details in chat fr...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  face recognition 2 ngày left

  I am looking for a skilled professional to develop an integrated face recognition system that includes both software and hardware components. The purpose of this system is to provide security and access control. Skills and Experience Required: - Experience in developing and implementing face recognition software and hardware - Knowledge of facial analysis and emotion detection - Familiarity with social media tagging using facial recognition technology - Strong understanding of security and access control systems - Ability to ensure high accuracy in the face recognition system If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $467 (Avg Bid)
  $467 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...Overview: We're embarking on a motion graphics project to visually showcase the implementation of a Facial Recognition System (FRS) designed for public safety. The primary aim is to highlight the real-time capabilities of face and license plate recognition, along with the system's ability to report suspicious activities and dynamically assign tasks to law enforcement. 2. Objectives: • Bring to life the concept of a Facial Recognition System with a focus on real-time face and license plate recognition. • Illustrate the system's capability to report suspicious activities. • Showcase the dynamic assignment of tasks to nearby Police-Car and Operation Center (911). 3. Visual Elements: • Facial Recognition: • Emphasize...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Google speech to text 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can help me implement Google speech to text in my project. The purpose of using Google speech to text is to transcribe audio recordings and add voice recognition to a mobile app. Requirements: - Experience with natural language models for virtual assistant - Ability to handle multiple short or long recordings - Familiarity with language translation and sentiment analysis Additional Skills (preferred but not required): - Knowledge of speaker diarization and punctuation If you have the necessary skills and experience, please bid on this project. Thank you!

  $592 (Avg Bid)
  $592 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá