FPGA Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là A Field-Programmable Gate Array Expert ? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Caffe or Tensorflown FPGA implementation Hi, I want to implement a CNN in a Xilinx FPGA using Caffe or Tensorflow. 2 FPGA Jun 17, 2018 Hôm nay6n 15g $202
FPGA programming for mining We are looking for freelancer to develop FPGA software alghorithm for Cryptonight V7 mining using Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA VCU1525 card. Develop FPGA bitstream for mining Cryptonight v7 (CN7) algorithm on Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA VCU1525 card + modify the miner software on PC to communicate with the FPGA. Miner software can communicate with FPGA card either by USB (preferred) or via ... 11 Thuật toán, Lập trình C++, Khai thác mỏ, Toán học, FPGA Jun 16, 2018 Jun 16, 20184n 20g $8631
VHDL expert needed Expert in VHDL needed to work on a code 16 Kĩ thuật, Điện tử, Verilog / VHDL, Kĩ thuật điện, FPGA Jun 11, 2018 Jun 11, 20184g 45t $13
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »