Xử lí văn bản Công việc và cuộc thi

Xử lí văn bản
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Word Processor? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Do some data entry I need you to fill in a spreadsheet with data. 46 Powerpoint, Xử lí văn bản, Excel Macros Jun 18, 2018 Jun 18, 20182n 21g $23
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »