Ticketing System

Ticketing System

Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
smt-white-background.jpg
A troubleshooting ticketing website for a development team. A user can submit a request which is identified in the system as a ticket. Developers can then readily identify the action that needs to be taken and solve the ticket. Invoices are sent to clients once all of their tickets are resolved. l. This application helps clients track all tickets (both large and small) so there is no chance of any ticket being overlooked. There is also an option to set the priority of each ticket (high, medium, low etc). A high propriety ticket is flagged to be resolved in 24 hours. . The website was built using the following: - NodeJs - jQuery - Javascript - MongoDb - HTML5 - CSS3. Live URL- http://solvemyticket.com/

Bạn có thích những gì mình thấy không?

Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Thuê Enginesoft Info. Pvt Ltd.
Sao chép vào clipboard thất bại, hãy thử lại sau khi điều chỉnh quyền của bạn.
Đã sao chép vào clipboard.
javascript
jquery / prototype
node.js
nosql couch & mongo
paypal api
html5
programming
jquery
ticket
business & consulting
14 thg 8, 2019

Thêm thông tin về Enginesoft Info. Pvt Ltd.

Portfolio item image
Attendance Management Portal
by jameer8879
Portfolio item image
Songs data scraping from different websites
by jameer8879
Portfolio item image
Lawn Mowing Portal
by jameer8879
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Thuê
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.