Đã đóng

Create an Animation

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £97 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I have a this simple graphic (which i can send). I would like some of the individual elements of it to be animated please and supplied back as an infinitely looping animated GIF ... e.g. some of the circular elements can be spinning, some rectangular elements swiping left to right and off the page and then fading in again, and others moving up and fading out (like the envelope in the middle).

Any questions, please ask :)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online