Create an Animation

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 41

Mô Tả Dự Án

I have a this simple graphic (which i can send). I would like some of the individual elements of it to be animated please and supplied back as an infinitely looping animated GIF ... e.g. some of the circular elements can be spinning, some rectangular elements swiping left to right and off the page and then fading in again, and others moving up and fading out (like the envelope in the middle).

Any questions, please ask :)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online