Đã đóng

Post Adds In Craigslist

Dự án này đã được trao cho sajjadurr6 với giá $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need someone to post adds in Craigslist in multiple cities for two different websites. I will provide the content, you just need active Craigslist accounts & repost everything week.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online