Do some Blog Posting - 15/02/2017 18:48 EST

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

looking for a critical review based on a given journal. 700-800 words.

needs in 12 hours

I will provide the journal, the demand of the critical review

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online