Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho agodinhost với giá $120 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need 2 simple C++ programs.

Both read a serial data stream from 2 different sensors. The programs simply need to open the serial ports, then keep reading the data stream and store the required data in local variables, then close the ports once the programs are terminated.

I have the data protocols I can share with the freelancer.

The programs need to be in C++ and compilable in Visual Studio 2012.

Attached is an example for one of the 2 sensors.

I will test the software on my local PC and sensors so the freelancer does not have to do this, other than troubleshoot any issues.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online