Đã đóng

Consultant in Paints Technology : Paints Manufacturing, Quality Control, Development, Formulations - 15/02/2017 23:13 EST

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 CAD / hour
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Consultancy in Paints Technology : Paints Manufacturing, Quality Control, Development, Colour Matching, To Solve Technical Problem of Paint Product, Formulations of Paints and Coatings Materials.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online