Consultant in Paints Technology : Paints Manufacturing, Quality Control, Development, Formulations - 15/02/2017 23:13 EST

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $25 - $50 CAD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

Consultancy in Paints Technology : Paints Manufacturing, Quality Control, Development, Colour Matching, To Solve Technical Problem of Paint Product, Formulations of Paints and Coatings Materials.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online