Đã đóng

Add product description + images to Woocommerce products

Dự án này vừa được trao cho saaz109 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Hello

We have around 1,500+ products, and we need around 800 of them updated with the product images and description.

The product information can be taken from the internet, and the descriptions can be copy and pasted, the product images can be found on Google.

These products are games.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online