Đã đóng

Collect text and links -- 2

Dự án này đã nhận được 142 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
142
Mô tả dự án

Collect text and links from a given list of pages and copy them to a google document.

It´s about 60 entries with three texts and five links on each, all 60 entries is from the same sources so it´s real easy, just copy-paste.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online