Đã đóng

Create Custom Components with PowerBI (RScript / TypeScript)

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $555 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need a developer who is fluent in creating Custom Components in PowerBI for a series of control creation.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online