Đã đóng

Do some Excel work

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM1600 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I have some work, in an Excel spreadsheet. I have some excel experiance work i n computer

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online