Đã hoàn thành

Write four eBooks

Được trao cho:

beyondthemist

Hi, With years of experience in field of creative writing and plenty of fun-filled short stories, I am now putting my talent at your disposal. Relevant Skills and Experience ebooks, article writing, article rewriting, Thêm

$40 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $138 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
$220 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0