Build a One Page Basic Website for project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 50

Mô Tả Dự Án

Hello, there so basically people who bid a reasonable price. I will message you a storyboard of what needs to be done. It just a one page HTML/CSS/Javascript/J Query site.

Its for a project. Also I need someone with a few years of experience and good portfolio, If I like you I'll hire you.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online