Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 121 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3961 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Tổng đặt giá
121
Mô tả dự án

This project is going to fine tune a website's layouts and build new pages by using Wordpress platform; is project based and once per month.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online