Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9016 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I have a website whenever my client gets registered into my website, their company catalogs and their website should come to my website and the like

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online