Đã hoàn thành

"Credit Invoices Addon" logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi image611 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

We simply need a new logo in the same style as our existing ones: [url removed, login to view] It is for a new product called "Credit Invoices Addon". Logo must be 200x200 pixels and the name should take up most of that space, which perhaps a 50 pixel border on each side minimum and centered.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online