Đã hoàn thành

Design eines Flugblatts / Werbeflyers / Paketbeilage (4-Seitig)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Poerke với giá €111 EUR trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Als Versandhändler brauchen wir einen Flyer, den wir den Kunden ins Paket / Ihrer Bestellung beilegen, um auf unsere anderen Produkte aufmerksam zu machen.

Als Flyer käme dieser zur Auswahl: [url removed, login to view] (Bitte technische Daten beachten und ggf. die Vorlage nutzen).

Logo + Produktfotos stellen wir.

Wir benötigen (neben der druckbaren PDF) später zudem die offene Datei.

Schön wäre es, wenn wir nach Abschluss eine Rechnung mit ausgew. MwSt erhalten könnten.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online