Đã đóng

Design d'un logo

Dự án này đã nhận được 59 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $298 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

Design d'un logo Marque de vêtement street.

Nom : WYS = Wear your style

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online