Còn mở

Get a Website Built

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $534 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business.

IT capabilities, blog and news using Drupal

You will also help with the content

Please send a URL for sample where form is used to submit data, the crdit of the site displaying your name and log

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online