Đã hoàn thành

Javascript to close a popup

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Skillshot với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

WE having one popup in home page, we want add

• ESC button to close,

• Add Icon "x" to close

• fix correctly z-index of popup

follow the fist 4 minute of the video, the other is not important now

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

source ceop exposed https www youtube com watch v 4ovr3ff_6us&feature youtu be uploaded 26 april 2016, iframe width 960 height 540 src https www youtube com embed ljbuz43blje frameborder 0 allowfullscreen iframe, iframe width 854 height 480 src https www youtube com embed cpzibv3q5vg frameborder 0 allowfullscreen iframe, iframe width 730 height 400 src https www youtube com embed fno9jkfewgo frameborder 0 allowfullscreen iframe, iframe width 640 height 360 src https www youtube com embed hv9feuk4mhk frameborder 0 allowfullscreen iframe, iframe width 560 height 315 src https www youtube com embed spprgs49cxs frameborder 0 allowfullscreen iframe, iframe width 560 height 315 src https www youtube com embed k23cv1jvhqw frameborder 0 allowfullscreen iframe, iframe width 560 height 315 src https www youtube com embed hrf4h2yqism frameborder 0 allowfullscreen iframe, iframe width 560 height 315 src https www youtube com embed bj9dseaydgk frameborder 0 allowfullscreen iframe, iframe width 490 height 360 src https www youtube com embed uwdb6rfgosy frameborder 0 allowfullscreen iframe, iframe width 1536 height 864 src https www youtube com embed svff2fmhla8 frameborder 0 allowfullscreen iframe, https www youtube com html 5, aleagueresults iframe width 854 height 480 src https www youtube com embed voqvipe8khq frameborder 0 allowfullscreen iframe, javascript html popup close button, exit popup close window javascript, www youtube com, popup flash close javascript, javascript popup close firefox, javascript firefox popup close, flash javascript window popup close, firefox close javascript popup, javascript dhtml modal popup close, popup close javascript firefox, flash close flash popup without javascript, safari popup window javascript

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online