Đã đóng

Landing Page plus Email DOI System and DB

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €220 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hello

you will build a landing page with email DOI. You will handle DOI process.

All emails address and names will be saved to database. Build a little script or ssh command to export db to .csv

!!!IMPORTANT start your application with the word "landing page" and tell me what DOI stand for.

Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online