Đã hoàn thành

Remove background

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TamKieu với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

Hi

we have arround 60 images need remove backround.

almost images are like this, we need remove what i show on red and red square as well

[url removed, login to view]

good designer with good price will do many work for us

Thanks

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online