Đã hoàn thành

Replace BW Images With My Color Images in a PDF File

Dự án này đã kết thúc thành công bởi zrbappy với giá $68 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I have an Adobe PDF book interior file with 10 black and white images. I just want three things:

* Replace the black and white images with my color images. The color ones are identical to the black and white ones except with color.

* Add a subtitle to the two title pages. The subtitle should be "Color Edition".

* Don't disturb the existing fonts and layout.

I hope to publish a color edition of my existing book. I hope you can help. Attached is a sample page of the project.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online