build a website - 15/02/2017 09:00 EST

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $5000 - $10000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 69

Mô Tả Dự Án

We'd like to create a e-commerce website. We have a sample site to use as inspiration. The sample site was not built with any existing shopping cart templates. Very likely, the website has to be built from scratch. We expect to have the project finished in two months.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online