Đã đóng

build a website - 15/02/2017 09:00 EST

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7049 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

We'd like to create a e-commerce website. We have a sample site to use as inspiration. The sample site was not built with any existing shopping cart templates. Very likely, the website has to be built from scratch. We expect to have the project finished in two months.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online