Đã đóng

need info from website populated into excel

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $126 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

I have about 300 total sales prospects across 6 excel spreadsheets. I am looking for someone who can login to a website I use (I will provide credentials for) and search for contact info and title for that particular person. I might also like to identify in the same database people in 2 particular positions and include the contact info for them as well. Once the info is found I need it copied and pasted into my pre-formatted spreadsheets and saved to load into my CRM.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online