website designer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 68

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer to help me with my project. I want a website built that's unique and eye catching, yet easily managed by a novice such as myself. It's a website that offers a service. It's a website where I offer "lyric video creation" services at a low cost for artists, entertainers and more. I'm not specifically seeking a logo designer in the process, however, I need the website to consist of a header or somewhat of a specific logo.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online