Đã đóng

website designer

Dự án này đã được trao cho krishan725 với giá $350 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. I want a website built that's unique and eye catching, yet easily managed by a novice such as myself. It's a website that offers a service. It's a website where I offer "lyric video creation" services at a low cost for artists, entertainers and more. I'm not specifically seeking a logo designer in the process, however, I need the website to consist of a header or somewhat of a specific logo.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online