Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AttariBros với giá $50 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I am looking for a simple logo design. I am starting a blog and have a rough drawing of the logo I would like, I am just looking for someone who can get it in a format that is easy to put on my website as well as on my blog posts. I would love it as soon as possible. Thanks!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online