Đã đóng

Get Traffic to my Website

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €3243 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€3000 - €5000 EUR
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I need you to provide me with clients who want to buy seo for their business/website

You simply would refer them to me and if they bought my seo service you would get huge a commission of each sale

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online