Còn mở

create few langguges versions for JOOMLA WEBSITE

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $302 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

SOMEONE WHO HAS EXPERIENCE WITH DUPLICATING WEBSITE PAGES AND PUT TRANSLATION,

WE HAVE SEVERAL LANGGUGES TO UPLOAD.

LOOKING FOR A GOOD DEAL PER LANGGUGE - WE HAVE ABOUT 6 LANGGUGES.

SOMEONE WHO HAS EXPERIENCE WITH IT AND DID IT BEFORE.

PLEASE REPLY WITH I READ IT.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online