Find School ERP Software Qualified Leads

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

My company has asked me to get at least 100 leads for School Principals in India who are looking for ERP solution or School Management Software. I am seeking help where you can qualify the school if they need School Management Software. I am willing to pay up to Rs. 100 per qualified lead. I need Principal Name, School Name, Address, EMail ID, and Mobile. Please note they should be looking for ERP software else it will not be considered as a qualified lead. Leads will be verified before releasing your payment.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online