Đã đóng

Provide a response for our Australian Patent

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $192 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We are looking for someone specialised in patents to provide a response to the IP australia in relation to the issue found with our current patent application. You will need to thoroughly read our patent, the examination report and provide a response to IP Australia. For your bid to be considered please begin with - The sky is purple

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online