Còn mở

Collecting surveys outside shopping centers in Mumbai, India

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

We will conduct short surveys outside of D-Mart and other grocery stores. We are recruiting dedicated people who can help us conduct these surveys. We will ask surveyors to download an app, which will include the survey. Surveyors will then work for a four hour shift. Surveyors will approach shoppers outside the store, and ask if they will agree to take a short survey. The surveyor will read the multiple choice survey questions from the app, and record the answers on the app. We will direct the surveyor to the appropriate store near your location, and set the four shift for an appropriate and convenient time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online