Đã hoàn thành

biology article

Dự án này đã kết thúc thành công bởi inspiranette với giá $27 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Hi,

A very simple task for a freelancer with good knowledge in biology/medical. Due lack of time a need a freelancer to do read two articles and answer 6 questions for me, it is very simple task and the budget is 20-30USD.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online