Đã hoàn thành

Build app with music pla

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tejasbarbhaya với giá €12 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I would like it designed and built.

Should play looped music samples and up to 40 unlooped samples together.

I provide all music loops and samples.

Loops have on off buttons

40 samples play on button press

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online