Đã đóng

Integrate IAP in my android app

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €119 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €20 EUR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hello, I have purchased this app: [url removed, login to view]

I have to integrate in app purchase with coins system of this game.

How much is it? Lowest bid will win.

Start your offer with word "BELLO"

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online