Update my game to newest version and submit to Store

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₫5500000 - ₫16000000 VND
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

I need someone update my game to newest version and submit it to unity store.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online