Đã đóng

Update my game to newest version and submit to Store

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫11379667 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫5500000 - ₫16000000 VND
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I need someone update my game to newest version and submit it to unity store.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online