Video Editing and writing on videos iphone app

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $50 - $300 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 27

Mô Tả Dự Án

Hello,

I'm looking for a freelancer to create an iphone app to let users edit their videos, apply filters on them, and add text over the videos,

here are similar apps with similar features that I'm looking for:

app 1: [url removed, login to view]

app 2: [url removed, login to view]

mention the word 'video editor xp' first in your bid to know that you've read all the description.

Bids with spam proposals and/or irrelevant links will be ignored.

Thank you.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online