Đã đóng

Video Editing and writing on videos iphone app

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $430 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $300 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Hello,

I'm looking for a freelancer to create an iphone app to let users edit their videos, apply filters on them, and add text over the videos,

here are similar apps with similar features that I'm looking for:

app 1: [url removed, login to view]

app 2: [url removed, login to view]

mention the word 'video editor xp' first in your bid to know that you've read all the description.

Bids with spam proposals and/or irrelevant links will be ignored.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online