Đã hoàn thành

Write an Android application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi YonTech với giá ₹13888 INR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹10000 - ₹15000 INR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

i want to develop an android app for my business , kindly see the attached file for the detail requirement.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online