Write an Android application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹10000 - ₹15000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 32

Mô Tả Dự Án

i want to develop an android app for my business , kindly see the attached file for the detail requirement.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online